Саидова Шахноза

О сотруднике

Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 27 apreldagi 313-son qarori bilan O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta`lim vazirligi hay`at a`zolari tasdiqlandi.

Контакты

Телефон:

Email: info@article.uz

Саидова Шахноза

Научная деятельность

Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 27 apreldagi 313-son qarori bilan O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta`lim vazirligi hay`at a`zolari tasdiqlandi.